ماشین سازی قاسمی

طراح و تولید کننده ی خطوت تولید تمر آلوچه و لواشک انواع میوه ی خشک و پوره و کنستانتره،